top of page

About

This waiata ngāhau is a tribute to the work of Mahi Mihinare. It expresses gratitude and unity, emphasising the mission's role in promoting wellbeing, justice, and dignity. It highlights our faith whakapapa and our commitment upholding the values and principles of te Tiriti o Waitangi.  Calling for continued collective efforts and steadfastness within our mission.

Ko Mahi Mihinare e tū nei

Ko Mahi Mihinare e tū nei

 

E mihi ana, ki a koutou e

Ānei te whānau, e hāpai nei (ara hi aue aue!)

 

I ngā kaupapa, hei whai oranga

Whai tika, whai mana, aue!

 

He ūmanga whakakōtahi rā

I te hāhi me te Tiriti (toitū aue!)

 

Matike mai, ruruku te pai

Ko Mahi Mihinare e tū nei x2

Mahi Mihinare

Mahi Mihinare, ko tōna tū whakakake

Ma te mahi, ka whai tika

Mahi Mihinare, he ūmanga whakakōtahi

I te hāhi, me te Tiriti

Ki te tautoko i ngā hiahia aka harakeke

Me te wero mai i ngā tapa

Ki te rōpū iwi tahatahi

Mō te whakaara ki te wewete

Kia tū tangata ai, i tōna tino rangatiratanga

Ko tā mātou he tūmanako

About

The passage provided is a translation of Mahi Mihinare's mission statement into a mōteatea, a traditional Māori chant or song, gifted to us by Matua Pine Campbell.

Whakarongo

He kupu tuku iho mō tēnei reanga

Whakarongo, ki te reo Māori e karanga nei

Whakarongo, ki ngā akoranga rangatira

Nā te atua i tuku iho ki a tātou e

Pupuritia, kōrerotia mō ake tonu

Tirohia, ngā tikanga tapu a ngā tīpuna

Kapohia, hei oranga ngākau, aue

Whiua ki te ao, whiua ki te rangi

Whiua ki ngā iwi kātoa

Kaua rawatia e tukua e, kia memeha e

Whakarongo, ki te reo Māori e karanga nei

Whakarongo, ki ngā akoranga rangatira

Tēnā kia purea te hauora e

He kupu tuku ihu mō tēnei reanga x2

Whakarongo, tō reo whakarongo

Ka Pioioi

Ka pīoioi e tohu aroha haukāinga, e hoki mā rā

E hoki mai rā, kia kite atu i tō iwi e.

E rotarota ana, e katakata ana mai rā.

Pūkana whētero mai, i te ihi ā ō mātua.

Kia kite atu ano, i tō ataahua ai kanapa
Pupuhi ai e te hau, kapohia āku roimata.

Ka pīoioi e tohu aroha haukāinga

Ngā iwi e

Ngā iwi e

Ngā iwi e, e karanga e te iwi e

Kua eke mai nei

Kua eke mai nei ki runga te marae e

Mauria mai rā

Mauria mai rā e ngā mate o te motu e

Me tini roimata

Me ngā tini roimata e maringi whānui e

Ara titiro e ngā iwi

Titiro e ngā iwi ki ngā mahi o te motu

e hora ake nei e

Ara rū ana te whenua

Rū ana te whenua whatiwhati te moana

Aue te aroha

Aue te aroha te mamae i ahau e x2

Rū ana te whenua whatiwhati hī!

Purea nei

Purea nei e te hau

Horoia e te ua
Whitiwhitia e te rā
Mahea ake ngā pōraruraru
Makere ana ngā here

E rere wairua, e rere
Ki ngā ao o te rangi
Whitiwhitia e te rā
Mahea ake ngā poraruraru
Makere ana ngā here x2

E noho Tūheitia

Ara tihei mauri ora e noho Tūheitia

E noho Tūheitia te hiri o Waikato

E huri to kanohi ki te hauauru

Ngā tai e ngunguru i waho o Te Ākau

aue, hei aue! Hī aue! aue, hei aue!

 

Tō pikitanga ko te ao o te rangi

Tō heketanga ko karioi maunga

Tō hoe ngā waka ko Whaingaroa

aue, hei aue! Hī aue! aue, hei aue!

 

E hoe tō waka ki Ngaruawāhia

Tūrangawaewae mō te kīngitanga

Te tongi whakamutunga a Matutaera

aue, hei aue! Hī aue! aue, hei aue!

Piua o mata ki Kawhia moana

Ki Kawhia kai ki Kawhia tangata

Ko te kupu tēnā a o tupuna

aue, hei aue! Hī aue! aue, hei aue!

Takahia atu rā te moana i Aotea

Kia whatiwhati koe i te hua o te miro

Te tihi o Moerangi te puke okiokinga

aue, hei aue! Hī aue! aue, hei aue!

Tairi te aroha i a ha! ha! Hi Aue!

Toro mai o ringa me aroha taua

Aue, Hikitia! Aue, Hapainga!

aue, hei aue! Hī aue! hei aue!

Ara Tīhei Maori Ora Hi!

Io matangāro

Io-matangaro, Io-matawai, Io-nui,

I hanga ā-wairuatia, ngā mea katoa

I ngā Rangi Tūhāhā, i a Pāpā-tū-ā-nuku

I tauhere ai mātou, hei poutiriao i a Papa-tū-ā-nuku

Aratakingia mātou i te ara i whakaritea

Hei oranga ā-wairua, ā-ngākau, ā-tinana

Whakatōria he ngākau aroha māhaki

He ngākau mārama ki roto i tēnā i tēnā o mātou

Haumi e, Hui e, Tāiki e

Whakataka te hau

Whakataka te hau ki te uru

Whakataka te hau ki te tonga

Kia mākinakina ki uta

Kia mātaratara ki tai

Kia hī ake ana te atakura

He tio he huka he hauhu

Tīhei Mauri Ora

By Tuini Ngawai

Matariki is the star that guides us

To pursue our aspirations to fruition

Take heed of the signs before us

(So that we may) be resolute and at peace

Ko Matariki te Whetū

Ko Matariki te whetū hei arataki e

A tutuki noa ki te mutunga

Puritia ngā tohutohu o te wā

Kia manawanui, kia rangimarie

bottom of page